• 1Fani
 • 31644Lubią to
 • 0Byli tu
 • 1Imprezują tu

Plac Wolności 7, Wrocław

Nadchodzące imprezy

Informacje o klubie

Nowoczesne centrum rozrywki, tworzone jest z myślą o najbardziej wymagających oraz spragnionym najlepszej zabawy klubowej na wysokim poziomie. X-Demon to doskonale znana marka szczególnie w Zielonej Górze i Lesznie, gdzie mieszczą się dwa kluby z tej sieci. Od teraz także w stolicy Dolnego Śląska... Regulamin Klubu X-Demon 1. Osoby uczestniczące w imprezach organizowanych przez Klub, mają obowiązek zapoznać się z niniejszym regulaminem. Wejście do Klubu jest jednoznaczne z jego akceptacją. 2. Osoby przebywające w Klubie mają obowiązek stosowania się do zaleceń pracowników klubu i ochrony, mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa i porządku. 3. Zabrania się wnoszenia i posiadania broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, materiałów pożarowo niebezpiecznych, napojów alkoholowych oraz napojów, które można zakupić w klubie, środków odurzających lub substancji psychotropowych. 4. Zabrania się wnoszenia do lokalu profesjonalnego sprzętu fotograficznego w celach prywatnych (i nie tylko). Robieniem profesjonalnych zdjęć zajmuje się fotograf klubowy. 5. Pracownik ochrony ma prawo przeglądania zawartości bagaży, odzieży osób, w przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą lub posiadają przedmioty o których mowa w pkt. 3 regulaminu 6. Do lokalu nie będą wpuszczane osoby: nietrzeźwe, w strojach sportowych, będące pod wpływem środków odurzających, zachowujące się agresywnie, posiadające przedmioty określone w pkt. 3 regulaminu, odmawiające zgodnie z regulaminem oddania się czynnościom, o których mowa w pkt. 4 regulaminu oraz osoby, wobec których została orzeczona kara zakazu wstępu. 7. Do Klubu mają wstęp w soboty jedynie osoby powyżej 21-go roku życia, a w czwartki i piątki od 18-go roku życia. Pracownik ochrony oraz selekcjoner ma prawo do wylegitymowania gościa Klubu w celu ustalenia jego tożsamości oraz weryfikacji jego wieku. 8. Pierwszeństwo wstępu do Klubu X-Demon mają posiadacze kart członkowskich VIP. 9. O wejściu osób do Klubu decyduje selekcjoner. 10. Pracownicy ochrony oraz selekcja Klubu mają prawo nie podać powodu, dla którego osoba trzecia została nie wpuszczona do lokalu. 11. W przypadku braku miejsca w Klubie, ochrona ma prawo odmówić wpuszczenia następnych gości. 12. Obsługa Klubu ma prawo odmówić podania alkoholu osobie nietrzeźwej. 13. Godzina zamknięcia Klubu ustalana jest stosownie do okoliczności przez Kierownictwo. 14. Osoby zakłócające porządek publiczny oraz swoim postępowaniem naruszające regulamin Klubu oraz przyjęte normy zachowania będą usuwane z lokalu. W przypadku drastycznego naruszenia regulaminu Klubu, pracownicy ochrony mają prawo użyć środków bezpośredniego przymusu w celu zapewnienia bezpieczeństwa. 15. W przypadku wyrządzenia szkód materialnych w Klubie, popełnienia wykroczenia, lub niestosownego zachowania się, ochrona ma prawo ująć sprawcę i niezwłocznie przekazać Policji. 16. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe pozostawione w szatni lub na terenie Klubu. 17. W klubie obowiązuje zakaz palenia tytoniu, z wyłączeniem oznakowanych i przystosowanych do tego sal dla palących. Osoby przebywające nas salach dla palących dobrowolnie zgadzają się na przebywanie w zadymionym pomieszczeniu. 18. Osoby biorące udział w imprezie wyrażają zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie ich wizerunku, zarejestrowanego podczas imprezy przez Klub X-Demon dla celów marketingowych. Zgoda udzielona jest na czas nieoznaczony i bez ograniczeń terytorialnych. Zgoda obejmuje również rozpowszechnianie wizerunku przez osoby trzecie w ramach nadawania oraz publicznego odtwarzania materiałów marketingowych, reportaży oraz informacji dotyczących imprezy. 19. Prosimy nie wnosić własnych napojów bądź jedzenia bez wcześniejszych pisemnych ustaleń z kierownictwem klub. 20. Prosimy nie wnosić własnego alkoholu, w przypadku naruszenia tego zakazu alkohol będzie konfiskowany, a gość zobowiązany będzie zapłacić karę umowną w wysokości 50 zł/butelka. 21. Osoby powołujące się na kartę stałego klienta prosimy o okazywanie ich naszym pracownikom przy wejściu do lokalu. 22. Rezerwacje stolików są płatne. Rezerwacji dokonuje się: - przed imprezą za pośrednictwem strony internetowej www.wroclaw.xdemon.pl (płatność przelewem najpóźniej 24 godziny po dokonaniu rezerwacji) – system rezerwacji obsługuje firma emenago.com z i w/w firmą należy kontaktować się w celu złożenia reklamacji. - w dniu imprezy u obsługi (jeżeli pozostały loże dostępne do dokonania rezerwacji) - nie są uwzględniane reklamacje, które złożone zostały po rozpoczęciu imprezy w danym dniu - reklamacje dotyczące zwrotu opłaty za lożę należy składać na adres emenago@emenago.com przed rozpoczęciem imprezy w danym dniu - nie uwzględniamy reklamacji klientów, którzy mimo opłaconej rezerwacji nie zostali wpuszczeni do klubu (selekcja wieku, ubioru, stan wskazujący na spożycie alkoholu) 23. Zakazuje się wchodzenia na obszary, które nie są przeznaczone dla uczestników imprez. 24. Zakazuje się rzucania wszelkimi przedmiotami. 25. Sprzedawania, reklamowania, akwizycji, przeprowadzania zbiórek pieniężnych bez zgody organizatora. 26. Klub nie ponosi odpowiedzialności za działania siły wyższej, na które klub nie miał wpływu, tzn. brak energii dostarczanej przez firmę zewnętrzną, brak zasięgu w terminalach, oraz w przypadku innych sytuacji nie wymienionych powyżej. 27. Opłata za wstęp do Klubu nie podlega negocjacjom i nie jest ona zwracana w przypadku opuszczenia klubu przez gościa czy braku jego satysfakcji. 28. Bilet wstępu do Klubu jest biletem jednorazowym, tzn. na podstawie jednego zakupionego biletu klient wejdzie do klubu tylko raz. Dobrowolne opuszczenie lokalu (przejście przez bramki ), przy ponownej chęci wejścia wymaga zakupu biletu w takiej samej cenie jak ustalona jest danego wieczoru.  
Pokaż cały opis klubu

Aktualności z klubu

Zarządzaj klubem
Jesteś managerem lub właścicielem klubu? Zarządzaj informacjami o klubie na FTB.pl i Facebooku przez system ClubManager.
Popularność klubu w Polsce

Club Rank Polska58

Club Rank dolnośląskie5

Club Rank Wrocław3

Liczba punktów klubu: 3780 Liczba klubów w systemie: 1664 Zagłosuj na klub + Dodaj do ulubionych
Poprzednie imprezy
Walentynki Z Rmf Maxxx Dj AdhdWalentynki Z Rmf Maxxx Dj AdhdSobota, 17 lutego 2018Dj Insane Vs Dj Noiserr X-Demon WrocławDj Insane Vs Dj Noiserr X-Demon WrocławPiątek, 16 lutego 2018After Students ValentineS DayAfter Students ValentineS DayCzwartek, 15 lutego 2018Ue Party Students ValentineS Day X-Demon WrocławUe Party Students ValentineS Day X-Demon WrocławŚroda, 14 lutego 2018United Revolution X-Demon WrocławUnited Revolution X-Demon WrocławSobota, 10 lutego 2018Ladies Night - Open Bar 4 All Bad LadiesLadies Night - Open Bar 4 All Bad LadiesPiątek, 9 lutego 2018Warsaw Shore Stifler PedroWarsaw Shore Stifler PedroCzwartek, 8 lutego 2018Premium BeatsPremium BeatsSobota, 3 lutego 2018Dj Taito X-Demon WrocławDj Taito X-Demon WrocławPiątek, 2 lutego 2018Ladies Night X BeerfestLadies Night X BeerfestCzwartek, 1 lutego 2018