Impreza Samogęste I-Wsze Urodziny I Deas I odbędzie się 21 stycznia 2017 (Sobota), w klubie DOM Łódź. Start imprezy: godz. 22:00. .
0 Samogęste I-Wsze Urodziny I Deas I

Bilety na imprezę

Brak biletów na imprezę...

Samogęste I-Wsze Urodziny I Deas I

21 stycznia 2017, DOM Łódź, start: 22:00

Zagrają na imprezie:
Zagęszczamy ponownie ale tym razem wyjątkowo gęsto!!! Rok temu wystartowaliśmy ze znanym Wam cyklem SamoGęste i z tej okazji zagęszczać będą:

Deas
Six
Rebus
G Sound
Vyti Tauta
Onesomeone

wizuale: mac umatik

[English below]

Karol Mozgawa, znany jako DEAS, to jedna z najbardziej wyrazistych postaci na scenie polskiej muzyki elektronicznej ostatnich lat.
Urodzony w Grecji, mieszkający w Krakowie, DEAS wychował się w domu, w którym muzyka nie odgrywała ważniejszej roli. Samoistnie jako nastolatek zetknął się z muzyką trip hop i takimi zespołami jak Portishead czy Massive Attack. Eksplorując muzykę napotyka na twórczość producentów sceny elektronicznej - artyści tacy jak Dubfire, Plastikman, Lutzenkirchen, Sebastien Leger, a w późniejszym okresie Robert Hood, Kevin Saunderson czy Anthony Rother na stale zmieniają jego sposób postrzegania rzeczywistości. W młodym człowieku, zauroczonym muzyką, rodzi się zainteresowanie kulturą klubową i djingiem. W niedługim czasie zaczyna grać w klubach i interesować się naturą muzyki – czym jest dźwięk, jak powstaje. Analizując nagrania, styka się z produkcją muzyczną i zaczyna się rozwijać w tym kierunku.
DEAS to artysta nie poddający się stereotypom. Nie boi się myśleć inaczej, a celem jego pracy jest ciągły rozwój. Ściśle skoncentrowany na obranej drodze kariery stworzył dorobek wydawniczy w tak prestiżowych labelach jak należący do Kevina Saundersona KMS Records, czy brytyjski BUSH Records (gdzie wydawali Joey Beltram, Felix DaHauscat, Dave Clarke), jak i Baroque Rec., Deeperfect, Monique Musique czy Proton.
Ma za sobą występy w klubach w całej Polsce, a także za granicą: we Włoszech, Czechach, Gruzji, Wielkiej Brytanii. Występował na najważniejszych polskich eventach: Audioriver, Electrocity, Mayday Polska, Silesia In Love.
Poza pracą nad własnymi nagraniami, które były remiksowane przez takich artystów jak Pig&Dan, Harvey McKay, czy Martin Eyerer, sam też remiksuje innych artystów wśród których wymienić można Carla Coxa czy Christiana Cambasa.
W 2016 r. wydał swój pierwszy album – Community LP dla Bush Records, który zebrał pozytywne recenzje od wielu artystów (Paul Ritch, Pierre Deutschmann, Drumcomplex, Len Faki i wielu innych).
Za swój dorobek został doceniony w jednym z największych rankingów polskiej sceny elektronicznej – Munoludy 2015, gdzie znalazł się w czołówce jako producent roku oraz autor podcastu roku.
Właściciel studia Secret Room, gdzie na co dzień tworzy swoje nagrania, miksuje swoją muzykę, jak i innych artystów.
Od 2012 związany z krakowskim klubem Prozak 2.0, autor audycji radiowej „Secret Room” w Di.fm.

Web: http://www.deasdj.com
Facebook: https://www.facebook.com/Deasdj
Soundcloud: https://soundcloud.com/deasdj
Beatport: http://www.beatport.com/artist/deas/103206

Karol Mozgawa, known as DEAS, is one of the most expressive artists of the Polish electronic music scene in recent years.
Born in Greece, living in Krakow, DEAS grew up in a house where music played no important role. As a teenager he spontaneously came into contact with trip hop music and such bands as Portishead and Massive Attack. Exploring music he meets the work of electronic music producers – Dubfire, Plastikman, Lutzenkirchen, Sebastien Leger and later Robert Hood, Kevin Saunderson and Anthony Rother, who change forever his perception of reality. A young man, fascinated by music, develops interest in club culture and djing. Soon he started playing in clubs as well as exploring the nature of music – what is sound, how it is produced. While analyzing recordings, he learned about music production and began to develop also in this direction.
As an artist, DEAS is never a subject to stereotypes and cliches. He’s not afraid to think different, as the purpose of his work is continuous development. Walking down his career path he recorded in such prestigious labels as Kevin Saunderson’s KMS Records, British BUSH Records (that also released Joey Beltram, Felix DaHauscat, Dave Clarke), Baroque Rec., Deeperfect, Monique Musique, or Proton.
He played in clubs all over Poland, Italy, Czech Republic, Georgia & Great Britain. He performed at the most important Polish events: Audioriver, Electrocity, Mayday Poland, Silesia In Love.
Apart from working on his own tracks, which were remixed by such artists as Pig & Dan, Harvey McKay, and Martin Eyerer, he also remixes other artists – including Carl Cox or Christian Cambas.
In 2016 he released his first album - Community LP for Bush Records that collected positive reviews from many artists (Paul Ritch, Pierre Deutschmann, Drumcomplex, Len Faki and many others).
For his achievements he was appreciated in one of the best rankings of Polish electronic scene - Munoludy 2015, where he was in the forefront as a producer and the author of a podcast year.
Owner of the Secret Room Studio, where he creates his own recordings, and mixes his and other artists’ music.
Since 2012 resident of Prozak 2.0 club in Krakow, Poland. Host of the show “Secret Room” in Di.fm radio.

Do 00.00 wstęp FREE
Od 00.00 - dyszka
Zaplanuj dojazdLokalizacja imprezy
+ dodaj mnie do listy obecnościObecni na imprezie (0)
Komentarze
Komentarze (0)