Forum FTB.pl / Deborah De Luca

Sylwetki
klubowicz
Tomasz S. 17 maja 2016, godz. 23:37
DJ/ Producer: Deborah De Luca

Born under the shade of the sails of Scampia, difficult neighborhood at the periphery of Naples. Born in 1980, she embarked on a career in the music world working very hard , starting as a waitress in many clubs and then as a dancer for several years.

When she was a teenager she moved to Northern Italy for the high school, started a route into the world of fashion industry studying to become a fashion designer, but soon she understands that his path was in a completely different direction, enthusiasm for the night life in the local gave her the right reason to start a journey that now counts a lot of people who appreciate her , first of all for her talent.

Came back soon to live in her hometown, Naples, she met Giuseppe Cennamo, DJ and producer from Naples (Desolat - Sci + Tech - 8bit - Carillon), who led Deborah to work on her knowledge into new music genres and trends, giving shape to a charisma that immediately has worked hard with productions signed by her as Sola_mente Records label founded in March 2013 , which today relies on collaborators such as Dj Simi and Giorgio Rusconi.

Her tracks also found positive results in well-known names in the world of DJing, as Magda , Dj Ralf, Someone Else and Layo & Buswaka. Her music in a few years, became a high quality brand, a good fusion of hard techno and minimal sounds without ever being common . All of this is synonymous with passion and strong personality.

Today, Deborah De Luca plays all over the world and continues to produce always fresh and innovative music , although she doesn't belong to any musical trend , but conciliates always different tastes.

http://www.deborahdeluca.it
http://soundcloud.com/deborahdelucadj
http://instagram.com/deborahdeluca
https://www.facebook.com/deborahdelucadj/

Pozdrawiam serdecznie,
Tomasz eS
Ostatnia edycja posta: 7 marca 2019, godz. 19:15
klubowicz
Tomasz S. 7 marca 2019, godz. 18:58
DJ / Producent: Deborah De Luca

Urodzona w cieniu żagli Scampii, trudnej okolicy na peryferiach Neapolu. Urodzona w 1980 roku, rozpoczęła karierę w muzycznym świecie, pracując bardzo ciężko, zaczynając jako kelnerka w wielu klubach, a następnie jako tancerka przez kilka lat.

Kiedy była nastolatką, przeniosła się do północnych Włoch do liceum, rozpoczęła podróż do świata mody, ucząc się zostać projektantką mody, ale wkrótce zrozumiała, że ​​jej ścieżka była w zupełnie innym kierunku, entuzjazm dla nocnego życia w miejscowym dawała jej właściwy powód, by rozpocząć podróż, która teraz liczy wielu ludzi, którzy ją cenią, przede wszystkim za jej talent.

Wkrótce wróciła do swojego rodzinnego miasta, Neapolu, poznała Giuseppe Cennamo, DJa i producenta z Neapolu (Desolat - Sci + Tech - 8bit - Carillon), który poprowadził Deborah do pracy nad swoją wiedzą o nowych gatunkach muzycznych i trendach, nadając kształt do charyzmy, która od razu ciężko pracowała z produkcjami podpisanymi przez nią jako wytwórnia Sola_mente Records założona w marcu 2013 r., która dziś opiera się na współpracownikach takich jak DJ Simi i Giorgio Rusconi.

Jej utwory znalazły także pozytywne wyniki w znanych nazwiskach świata didżejów, takich jak Magda, DJ Ralf, Someone Else i Layo & Buswaka. Jej muzyka za kilka lat stała się marką wysokiej jakości, dobrą fuzją hard techno i minimalnych dźwięków, nie będąc nigdy powszechną. Wszystko to jest synonimem pasji i silnej osobowości.

Dziś Deborah De Luca gra na całym świecie i nadal produkuje zawsze świeżą i innowacyjną muzykę, choć nie należy do żadnego muzycznego trendu, ale koncyliuje się zawsze różnymi gustami.

http://www.deborahdeluca.it
http://soundcloud.com/deborahdelucadj
http://instagram.com/deborahdeluca
https://www.facebook.com/deborahdelucadj/

Pozdrawiam serdecznie,
Tomasz eS PL :)
Ostatnia edycja posta: 7 marca 2019, godz. 19:15

2 wpisy

1